راهنمای اندازه گیری دیوار

  • جهت اندازه گیری دیوار برای خرید کاغذ دیواری ، ابتدا از سمت چپ دیوار به سمت راست آن را اندازه گیری میکنیم (این عدد میشود عرض دیوار شما)
  • در مرحله بعد از بالا تا پایین دیوار را اندازه گیری کنید (این عدد ارتفاع دیوار است)
  • نکته 1 : کلید و پریز ها را در نظر نگیرید
  • نکته 2 : اگر دیوار شما دارای در و پنجره است در قسمت خرید تیک گزینه “دیوار من دارای در و پنجره است” را بزنید و ابعاد دقیق در یا پنجره را وارد کنید
راهنمای اندازه گیری کاغذ دیواری