سیاست های مرجوعی دیواردکور

مجموعه دیواردکور جهت بازگرداندن کالاهای خریداری شده سیاست هایی را در نظر گرفته که به شرح زیر میباشد :

  • در صورتی که کاغذ و یا پوستر دیواری خریداری شده باز و نصب نشده باشد میتوانید تا 7 روز پس از رسیدن کالا به دستتان آن را مرجوع نمایید.
  • بازگشت وجه پس از مرجوعیت ممکن است تا 72 ساعت طول بکشد.
  • جهت بازگشت ، کالا را درون جعبه پست به همراه مشخصات خود ارسال کنید.